ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒ…