ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย”

วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A โรงแรมแมนดาริน ถ พระราม 4  กรุงเทพฯ
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

เอกสารแนบ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย

โฆษณา