ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือก “แม่ดีเด่น และลูกกตัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือก “แม่ดีเด่น และลูกกตัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘”

รายละเอียดคลิก

http://www.offstu.cmru.ac.th/web57/MenuActivity/1activity/files/postmother16-06-58.pdf

โฆษณา