มูลนิธิเอสซีจีชวนวัยทีนทำความดีทะลุตำรา กับโครงการปัญญาชน คนทำดี ปี 3

มูลนิธิเอสซีจีเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศรวมตัวกัน 5 คนขึ้นไปมาพลิกตำราทำความดี นำเสนอโครงการเพื่อสังคมโดยมีเงื่อนไขหลักว่าโครงการที่เสนอนั้นจะต้องเป็นโครงการที่น้องๆ นำความรู้ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา หรือหลักสูตรที่น้องๆ กำลังศึกษาอยู่มาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สำหรับ 20 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินงานระหว่างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2558 ด้วยวงเงินสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท

รายละเอียด http://www.scgfoundation.org/newsDetail.asp?id=406

รายละเอียดประกาศทุน เงื่อนไขการเสนอโครงการปัญญาชนคนทำดีปีที่3

โฆษณา