ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือก “แม่ดีเด่น และลูกกตัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือก &#8…

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” และพิธีหล่อเทียนหลอมใจเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2558

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจ…